ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУЭИС-ийн БЭС-ийн докторант Han Xinghua “Research on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises of Inner Mongolia Autonomous Region” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 01-р сарын 30-ны өдөр 14:00 цагаас Эрдмийн ордны 501 тоотод болно.

ОЛОН УЛС СУДЛАЛ, УДИРДАХУЙН УХААНЫ ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

.