Боловсролын хууль, бодлогын шинэчлэлтэй холбоотой хийсэн судалгааны баримт бичгүүдийг танилцуулж байна

Боловсролын хууль, бодлогын шинэчлэлтэй холбоотой хийсэн судалгааны баримт бичгүүдийг танилцуулж байна. Та доорх судалгааны нэр дээр дарж ТАТАЖ АВАХ боломжтой бөгөөд саналаа албан бичгээр ирүүлж болно. 


 

.