Докторын зэрэг хамгаална

Удирдлагын академийн докторант Пүрэвийн Баянмөнх "Нутгийн захиргааны байгууллагын чанарын удирдлагыг шинжлэх нь /Орхон аймгийн ЗДТГ-ын жишээгээр/" сэдвээр Төрийн удирдлагын докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 13.00 цагт Удирдлагын академийн төв байрны 208 тоот өрөөнд эхэлнэ. Докторын зэрэг горилж буй ажилтай Удирдлагын академийн Номын санд танилцаж болно. 

Төрийн удирдлагын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл


.