ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ХУРЛЫН ЗАР

МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн докторант Цэдэнсодном овогтой Пүрэвтуяа-ийн “Дээд боловсролын байгууллагын өртгийн удирдлагыг боловсронгуй болгох зарим асуудал” сэдэвт Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 12-р сарын 13-ны өдрийн 14:00 цагт МУИС-ийн I байрны 320 тоот өрөөнд болно.

 

Бизнесийн удирдлагын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

.