ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ХУРЛЫН ЗАР

Улаанбаатарын их сургуулийн докторант Гөөнийн Лхүндэв "Эгийн голын хөндийн чулуун зэвсгийн дурсгалын судалгаа" сэдвээр түүхийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 16:00 цагт Монгол Улсын Их Сургуулийн хичээлийн II байрны 439 тоот өрөөнд болно. Зэрэг горилсон бүтээлийг МУИС-ийн Номын сангаас үзэж болно. 

Түүх, антропологи, археологийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

.