ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант Хүдэр овогтой Бүрэнжаргал “Соёл хоорондын харилцаа монголчуудын сэтгэлгээнд нөлөөлсөн нь (шашны жишээн дээр)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 12-р сарын 05-ны өдөр 14:00 цагаас Эрдмийн ордны 501 тоотод болно.

ОЛОН УЛС СУДЛАЛ, УДИРДАХУЙН УХААНЫ ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

.