БИ БАГШ нэвтрүүлэг: Дугаар 06

"БИ БАГШ" нэвтрүүлгийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, "Боловсрол" телевиз хамтран бүтээв. 

.