ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУБИС-ийн Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургуулийн Сэтгүүл зүйн тэнхимийн докторант Чулуунбаатарын Энхбат “Монгол сонины эдийн засгийн мэдээллийн судалгаа” сэдэвт бүтээлээр доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 12 сарын 06-ны өдрийн 16:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн II байрны 220 тоот танхимд болно.

СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

.