ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант Сагынтаева Жулдыз “Казахстан улсын дунд сургуулийн суралцагчдад харилцааны чадвар төлөвшүүлэх сурган хүмүүжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн нь” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 11-р сарын 21-ний өдөр 14:00 цагаас Эрдмийн ордны 501 тоотод болно.

ОЛОН УЛС СУДЛАЛ, УДИРДАХУЙН УХААНЫ ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

.