Өдөр өнжүүлэх үйлчилгээ үзүүлэхэд тавих нийтлэг шаардлагын төсөлтэй танилцаж санал өгнө үү

Өдөр өнжүүлэх үйлчилгээ үзүүлэхэд тавих  нийтлэг шаардлагын төсөлтэй танилцаж, саналаа БСШУСЯ-ны Ерөнхий боловсролын бодлогын газарт өгнө үү

Шаардлагын төсөл-ийг эндээс татаж үзээрэй. 
.