ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ШУТИС-ийн Цахилгааны инженерийн салбарын докторант Ш.Төрбатын "Тээрмийн их чадлын синхрон хөдөлгүүрийн сүлжээний тэжээлийн горимоос давтамж хувиргагчийн удирдлагын горимд шилжих математик аргачлал боловсруулах" сэдвээр Техникийн ухааны доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагт ШУТИС-ийн Т-207 тоот өрөөнд болно. 

Эрчим хүчний докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

.