ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Газарзүйн тэнхимийн докторант Алтангэрэл овогтой Мөнх-Эрдэнэ "Сансрын олон эх сурвалжийн мэдээгээр ойн мэдээллийн санг баяжуулах арга зүйн асуудалд" сэдвээр Газарзүйн ухааны доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 13:00 цагт МУИС-ийн 1 дүгээр байрны 320 тоот танхимд болно 

Газарзүйн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл 

.