Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөрийн төслийг танилцуулж байна

"Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөр"-ийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж татна уу.

Та саналаа Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Ерөнхий боловсролын бодлогын газарт болон enkhjargal@mier.mn цахим хаягт ирүүлээрэй.

.