Докторын зэрэг хамгаална

Монгол улсын их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургууль, Нийгмийн ухааны салбарын Улс төр судлалын тэнхимийн докторант Д.Сүхболд нь “Монгол дахь парламентын бүтцийн тулгамдсан асуудал ба хоёр танхимтай парламентын хэрэгцээ, шаардлага” сэдэвт бүтээлээр улс төрийн шинжлэх ухааны доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр 15.00 цагт МУИС-ийн хичээлийн I байрны 320 тоот танхимд болно. Горилогчийн бүтээлтэй МУИС-ийн номын сангаас танилцана уу.

Улс төр судлалаар докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

.