ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Улаанбаатар Их Сургуулийн Монгол хэл, утга зохиолын тэнхимийн докторант Гомбо овогтой Наранцэцэг "Монголын жүжиг, киноны дууны судалгаа /1921-1990/" сэдвээр Хэл бичгийн ухааны доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 14:00 цагт Улаанбаатар Их Сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн А-302 тоот танхимд болно. 

Утга зохиолоор докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл 

.