ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Дотоод хэргийн их сургуулийн доктрант Т.Очирбат "Шинжлэн магадлахуйн онол, эрх зүй, зохион байгуулалтын асуудал" сэдвээр докторын зэрэг хамгаална. 

Дотоод хэргийн их сургуулийг түшиглэсэн Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2019 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 15:00 цагт ДХИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн "Соёмбот" танхимд болно. 

Диссертаци, түүний хураангуйтай Дотоод хэргийн их сургуулийн төв номын санд танилцах боломжтой. 

ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙГ ТҮШИГЛЭСЭН 

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ 

.