БИ БАГШ нэвтрүүлэг тун удахгүй

Багш мэргэжлийн нэр хүнд, үнэлэмжийг өсгөх, залуу багш нарт туршлага олгох, сурагч, эцэг, эхчүүдэд ерөнхий боловсролын мэдлэг өгөх зорилготой “Би багш” төсөл нэвтрүүлэг тун удахгүй цэнхэр дэлгэцээр гарч, сүүлийн шатанд шалгарсан 21 аймаг, есөн дүүргийн шилдэг багш нарыг танилцуулна. 

.