ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдөр

Зээлийн дугаар ба нэр: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл 50091-002

Гэрээний дугаар ба нэр: GW-13: Ерөнхий боловсролын сургуулийн VIII-IX ангийн сурагчдад төлбөртэй ашиглуулах сурах бичиг хэвлэн нийлүүлэх

Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2019 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр, 10 цаг 00 минут, Улаанбаатарын цагаар

Дэлгэрэнгүй материалыг ЭНД ДАРЖ татна уу!

.