ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Докторант Наранбат овогтой Дамбадаржаа  “Хүрэн хөрсний агрохими биологийн зарим шинж чанарт сэлгээ, усалгааны нөлөө” сэдвээр хөдөө аж ахуйн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 06-р сарын 21-ны өдрийн 09:00 цагаас ХААИС-ийн Магистр, докторын сургууулийн 201 тоот танхимд болно.  

.