ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Докторант Санжаа овогтой Дэнсмаа  “Таримлын сэлгээн дэх рапсын хөрсний үржил шимд үзүүлэх нөлөө” сэдвээр хөдөө аж ахуйн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 06-р сарын 20-ны өдрийн 09:00 цагаас ХААИС-ийн Магистр, докторын сургууулийн 201 тоот танхимд болно

.