ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУБИС-ийн МБУС-ийн Газарзүйн тэнхмийн докторант Бүрэнбаатар овогтой Мантгарын "Бэлчээр ашиглалтын ялгаатай нөхцөл дэх хүрэн хөрсний шинж чанар, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс" сэдэвт Газарзүйн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилох бүтээлийг хамгаалуулах хурал 2019 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагт МУИС-ийн 1 дүгээр байрны 320 тоот танхимд болно. 

Газарзүйн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл 

.