ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Газарзүйн тэнхмийн докторант Алтангэрэл овогтой Мөнх-Эрдэнэ "Сансрын олон эх сурвалжийн мэдээгээр ойн мэдээллийн санг баяжуулах арга зүйн асуудал" сэдэвт Газарзүйн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилох хурал 2019 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагт МУИС-ийн 1-р байрны 320 тоот танхимд болно. 

Газарзүйн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

.