ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

СЭЗИС-ийн докторант Тэгшээ овогтой Туяагийн "Арилжааны банкны шууд бус зардлыг хуваарилах аргазүй" сэдэвт Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор /Ph.D/ -ын зэрэг горилох бүтээлийг хамгаалуулах хурал 2019 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр  14:00 цагт СЭЗИС-ийн С байр 1 давхар 102 тоот танхимд болно. 

Бизнесийн удирдлагын ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл  

.