ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

“Ач” АУИС-ийн докторант Баасандавга овогтой Уянга “Монгол улс дахь хачигт энцефалитийн тархалт, тархвар зүйн онцлог” сэдэвт бүтээлээр Нийгмийн эрүүл мэнд чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал АШУҮИС-ийн Эрдмийн өргөөнд 2019 оны 06 сарын 06–нд 15 цагт болно.

.