ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант Бай овогтой Өнөр “Япон хэлний тийн ялгалын нөхцлийн хэрэглээг судалсан нь (Өвөр Монголын их сургуулиудын япон хэлний мэргэжлийн ангийн оюутнуудын жишээн дээр)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 05 сарын 23-ны өдөр 16:00 цагаас  Эрдмийн ордны 501 тоотод болно.

 

ОЛОН УЛС СУДЛАЛ, УДИРДАХУЙН УХААНЫ

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

.