МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНИЙ СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ 7 ДУГААР ОЛИМПИАД

2013. 10. 05 - 09
Зохион байгуулагч : Монгол улсад суугаа БНСУ-ын элчин  сайдын яам
Зохион байгуулах байгууллага: Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 23 дугаар бүрэн дунд сургууль
Дэмжигч  байгууллага  :  БНСУ-ын гадаад харилцаа, худалдааны яам, МУ-ын БШУЯ, Korea Foundation , КОИКА  олон улсын  байгууллага
Монгол улсын хэмжээний Солонгос хэлний 7 дугаар олимпиад

I. Энэ жилийн сэдэв
            1. Дээд  сэдэв: "Сэжүн Их Хаан ба Хангыл" гэсэн сэдвээр зохион байгуулах

2. Дэд сэдэв :
-          "Хангылийн давуу тал  "
-          "ЮНЭСКО бичиг үсэг үл мэдэх байдлыг арилгахад тус нэмэр болж буй хувь  хүн болон албан  байгуулагыг шагнах " , "King Sejong Literacy Prize"
-          " Хангылийн шинжлэх ухаанч тал  "

3. Ярианы тэмцээн болон зохион бичлэгийг доорх сэдвүүдээр зохион байгуулах :

            - Ярианы тэмцээн :

                        - Бага анги:"Надад Солонгос хэл зааж өгсөн талархууштай эрхэм"

                        - Дунд анги:"Хамгийн дуртай Солонгос үг "

                        - Ахлах анги:"Сэжүн Их Хаан ба Хангыл"

                        - Солонгост сурч байсан сурагчид:"Мэдээллийн эрин зуунд Хангылийн давуу тал"

            - Зохион бичлэгийг дээрх сэдвүүдээр зохион байгуулна .

 

II .  Тус олимпиадыг зохион байгуулах дүрэм , журам

1.        Солонгос хэлний олиипиад

а) Шалгалтын өдөр : 2013.10.05(бямба) үдээс өмнө 9 цаг

б) Шалгалт авах газар : 23 дугаар бүрэн дунд сургууль

в) Хамрах хүрээ  : Бага анги  (2-6анги ), дунд анги (7~9анги ), ахлах анги (10~12анги ), богино хугацаа (6 сараас - 24 сарын хугацаанд БНСУ-д амьдарч байсан тохиолдолд ), урт хугацаа (24 сараас дээш хугацаанд БНСУ-д амьдарч байсан тохиолдолд)

г) Олимпиадын төрөл  :Үгийн сан болон хэл зүй , бичих , сонсох , унших 4 хэсгээс бүрдэж  100 оноогоор дүгнэгдэнэ. Нийт 400 оноо авна

д) Бүртгэл  : 2013он  9-р сар   16 өдрөөс ~9-р сар   27 өдрийн   17 цаг хүртэл  Бүртгүүлэхэд шаардлагатай зүйлс  : Хувийн хэрэг буюу гадаад паспорт , 2 хувь цээж зураг 3*4

е) Бүртгэл явагдах газар : 23 дугаар сургууль Солонгос хэлний кабинет 

ё) Дүнгийн мэдээ гарах хугацаа : 2013 он  10-р сар   5өдөр (бямба гараг ) үдээс хойш 18 цаг

ж) Анхаарах зүйл : Шагнал авах нь тодорхой болсон тохиолдолд заавал гадаад хэргийн яамнаас БНСУ-д амьдарч байсан хугацаагаа бататган баримт авчрах .Энэ баримтыг авчраагүй тохиололд шагнал олгогдохгүй .

з) Шагнал гардуулах :2013он  10-р сар   09-ний өдөр (лхагва  гараг ) МҮЭСТ ордон

и) Шагналын  агуулга  : 5 хэсэг бүр  алт, мөнгө ,  хүрэл болон  тусгай байр

к) Мөнгөн шагнал  болон  бэлэг дурсгал  : алт  - 80$ мөнгөн шагнал , мөнгө  - 50$ бэлэг дурсгал ,  хүрэл - 30$ бэлэг дурсгал , тусгай байр (4~5) - 10$ бэлэг дурсгал

2.      Солонгос хэлний ярианы тэмцээн

1) Ерөнхий байдал

 а)  Энгийн хэсэг : 6 сараас  доош БНСУ-д амьдарч байсан сурагчид болон Монголд Солонгос хэлийг сурсан сурагчид

             Бага анги  (2-6анги ), дунд анги (7~9анги ), ахлах анги (10~12анги )

б) БНСУ-д суралцаж байсан сурагчид   : 6 сараас дээш  хугацаанд  БНСУ-д амьдарч байсан бүх ангийн сурагчид

в) Тэмцээний хэлбэр

           -  Урьдчилсан шалгаруулалт :  Бага , дунд , ахлах болон гадаадад сурач байсан сурагчид тус бүр 3 сурагч нийт 12 сурагч

           - Үндсэн шалгаруулалт :  Бага , дунд , ахлах болон гадаадад сурач байсан сурагч тус бүрээр алт , мөнгө ,  хүрэл медаль мөнгөн шагнал болон бэлэг дурсгал

г) Анхаарах зүйл:  Өнгөрсөн жил шагнал авсан сурагчид оролцох боломжгүй .гэхдээ түвшин ахисан үед хамаарахгүй

 д) Ярианы тэмцээний сэдэв :

              Бага анги : "Надад Солонгос хэл зааж өгсөн талархууштай эрхэм"

              Дунд анги : "Хамгийн дуртай Солонгос үг "

              Ахлах анги : "Сэжүн Их Хаан ба Хангыл"

              Солонгост сурч байсан сурагчид : "Мэдээллийн эрин зуунд   Хангылийн давуу тал"    

 е) Хэлэлцэх сэдэв :

-  "Хангыл болон солонгос хэв маягийн урсгал  "

-  зураг хараад өөрийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх болон өөр хүний үзэл бодлыг                дэмжих болон шүүмжлэх 

ё) Бүртгэл  : 2013он  9-р сар   16 өдрөөс ~9-р сар   27 өдрийн   17 цаг хүртэл

ж) Бүртгэл явагдах газар : 23 дугаар сургууль Солонгос хэлний кабинет

з) Бүртгүүлэхэд шаардлагатай зүйлс  : Хувийн хэрэг буюу гадаад паспорт , 2 хувь цээж зураг 3*4

         - Заавал бэлтгэх зүйл : 500 үеээс дээш бичих (имэйл болон бичгээр өгөөгүй тохиолдолд оролцуулахгүй )

 
2) Ярианы тэмцээний урьдчилсан шалгаруулалт

а) Урьдчилсан шалгаруулалтын хугацаа   : 2013он  10-р сар   03 өдөр (пүрэв гараг ) үдээс хойш  2цаг - 5цаг хүртэл

б) Урьдчилсан шалгаруулалт болох газар  : 23 дугаар сургууль 4 давхар урлаг заал 

в)  Шалгаруулах хэлбэр : 3 минутын дотор өөрийн санаа бодлоо цээжээр илэрхийлэх ,шүүгчийн асуултанд хариулах

г) Дүнгийн мэдээ гарах хугацаа: 2013он  10-р сар   03(пүрэв гараг ) үдээс хойш 18 цаг

д) Анхаарах зүйл : Урьдчилсан шалгаруулалтанд тэнцсэн тохиолдолд  заавал гадаад хэргийн яамнаас БНСУ-д амьдарч байсан хугацаагаа бататган баримт авчрах .Энэ баримтыг авчраагүй тохиололд шагнал олгогдохгүй .

   
3) Ярианы тэмцээний үндсэн шалгаруулалт

а)  үндсэн шалгаруулалтын хугацаа  : 2013он  10-р сар   09-ний өдөр (лхагва) үдээс хойш  2цаг - 5цаг хооронд

б)  Үндсэн шалгаруулалт явагдах газар  : МҮЭСТ ордон

в)  Хамрах хүрээ  : Урьдчилсан шалгаруулалтанд тэнцсэн сурагчид

г)  Шалгаруулах хэлбэр : 3 минутанд цээжээр унших

д) Хэлэлцэх сэдэв : -  "Хангыл болон солонгос хэв маягийн урсгал  "/  Зураг хараад өөрийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх болон өөр хүний үзэл бодлыг дэмжих болон шүүмжлэх /

е) Шагналын  агуулга  : 4 хэсэг бүр  алт, мөнгө ,  хүрэл , гранпри 1 сурагч нь Монголд Солонгос хэлийг амжилттай сайн сурсан сурагчид олгогдоно

 ё) Шагналын хэмжээ        Гранпри  100$ мөнгөн шагнал  , алт  - 80$ мөнгөн шагнал , мөнгө  - 50$ хэмжээний  бэлэг дурсгал ,  хүрэл - 30$ хэмжээний бэлэг дурсгал

 
3.      Дууны тэмцээн

1)   Ерөнхий байдал

 а) Хамрах хүрээ : Солонгосын соёлын талаар сонирхож байгаа бүх сурагчид

             бага анги (2~6анги ), дунд анги (7~9анги ), ахлах анги (10~12анги )

б) Шалгаруулах хэлбэр : Өөрсдийн сонгон бэлдсэн солонгос дуу

              -  Урьдчилсан шалгаруулалт :  Бага , дунд ,ахлах  ангийн   4 баг , нийт 12 баг

              - Үндсэн шалгаруулалт :  Урьдчилсан шалгаруулалтаас шалгарч үлдсэн баг

в) Анхаарах зүйл : Өнгөрсөн жил шагнал авсан сурагчид оролцох боломжгүй .гэхдээ түвшин ахисан үед хамаарахгүй

г) Бүртгэл  : 2013он  9-р сар   16 өдрөөс ~9-р сар   27 өдрийн   17 цаг хүртэл  Бүртгүүлэхэд шаардлагатай зүйлс  : Хувийн хэрэг буюу гадаад паспорт , 2 хувь цээж зураг 3*4

    : MR(CD эсвэл  USB) панаграм  өгөөгүй тохиолдолд оролцуулах боломжгүй

д) Бүртгэл явагдах газар : 23 дугаар сургууль Солонгос хэлний кабинет

е)  Бүртгүүлэхэд шаардлагатай зүйлс  : Хувийн хэрэг буюу гадаад паспорт , 2 хувь цээж зураг 3*4

ё) Нэмэлт зүйл  :  Урьдчилсан шалгаруулалтанд оролцогчид их тохиолдолд дууг дундаас нь зогсооно. Дууны үгэнд солонгос хэлнээс гадна гадаад үг их байгаа тохиолдолд оноо  хасах болно .   

ж) Шагналын  агуулга  : 3 хэсэг бүр  алт, мөнгө ,  хүрэл

з) Шагналын хэмжээ   : Алт  - 80$ мөнгөн шагнал , мөнгө  - 50$ хэмжээний  бэлэг дурсгал ,  хүрэл - 30$ хэмжээний бэлэг дурсгал

  
2) Дууны тэмцээний  урьдчилсан шалгаруулалт

а)  Урьдчилсан шалгаруулалт  хугацаа  : 2013 он  10-р сар   04 өдөр (баасан гараг ) үдээс хойш  2цаг - 5цагийн хооронд

б) Урьдчилсан шалгаруулалт болох газар  : 23 дугаар сургууль 4 давхар урлаг заал

в) Хамрах хүрээ  : бага анги  (2-6анги ), дунд анги (7~9анги ), ахлах анги (10~12анги )

г) Анхаарах зүйл :

         - MR болон панаграм өгөөгүй тохиолдолд оролцуулах боломжгүй

         - Оролцогчид их байгаа тохиолдолд дундаас нь зогсооно

         - Тайзны хувцаслалт болон соёл оноонд нөлөөлнө

         - Шүүгчийн шударга үнэлгээгээр  үндсэн шалгаруулалтанд тэнцүүлнэ

         - Хэсэг болгон 4-5 баг оролцож болно

д) Дүнгийн мэдээ гарах хугацаа: 2013он  10-р сар   04(баасан гараг ) үдээс хойш 18 цаг
 

3) Дууны тэмцээний  үндсэн шалгаруулалт

а)  Үндсэн шалгаруулалт  хугацаа: 2013он  10-р сар   09-ний өдөр (лхагва  гараг ) үдээс хойш  2цаг - 5цагийн хооронд

б)  Үндсэн шалгаруулалт явагдах газар  : МҮЭСТ ордон

в)  Хамрах хүрээ: Урьдчилсан  шалгаруулалтанд тэнцсэн баг

г)  Тэмцээний хэлбэр: Тухайн өдөр зохион байгуулах хөтөлбөрийн дагуу явагдана

д) Шагналын  агуулга : 3 хэсэг бүр  алт, мөнгө ,  хүрэл

е) Шагналын хэмжээ: Алт  - 80$ мөнгөн шагнал , мөнгө  - 50$ хэмжээний  бэлэг дурсгал ,  хүрэл - 30$ хэмжээний бэлэг дурсгал

 
4. Зохион бичлэгийн уралдаан

а) Хугацаа  : 2013он  10-р сар   5өдөр (бямба гараг ) үдээс хойш  2цаг - 4цагийн хооронд

б) Тэмцээн болох газар  : 23 дугаар бүрэн дунд сургууль

в) Хамрах хүрээ  : Сонирхсон  бүх сурагчид

г) Сэдэв  : Тухайн өдөр танилцуулна

д) Бүртгэл  : 2013он  9-р сар   16 өдрөөс ~9-р сар   27 өдрийн   17 цаг хүртэл 

е) Бүртгэл явагдах газар : 23 дугаар сургууль Солонгос хэлний кабинет

ё) Бүртгүүлэхэд шаардлагатай зүйлс  : Хувийн хэрэг буюу гадаад паспорт , 2 хувь цээж зураг 3*4

ж) Дүнгийн мэдээ гарах хугацаа : 2013он  10-р сар   5өдөр (бямба гараг ) үдээс хойш  18 цаг

з) Шагнал гардуулах :2013он  10-р сар   09-ний өдөр (лхагва  гараг ) МҮЭСТ ордон

и) Шагналын хэлбэр  : Гранпри  , алт , мөнгө ,  хүрэл, тусгай байр (2сурагч )

к) Шагналын хэмжээ: Гранпри 100$ мөнгөн шагнал , алт 80$ мөнгөн шагнал , мөнгө 50$ хэмжээний бэлэг дурсгал ,  хүрэл 30$ хэмжээний бэлэг дурсгал , тусгай байр  10$ хэмжээний  бэлэг дурсгал

л) Анхаарах зүйл : Зохион бичлэг болон цэвэр бичгийн тэмцээний  цаг  давхцаж  явагдах учраас сонголтоо зөв хийх шаардлагатай .

  
5. Цэвэр бичиг

а) Хугацаа  : 2013он  10-р сар   5өдөр (бямба гараг ) үдээс хойш  2цаг - 4цагийн хооронд

б) Тэмцээн болох газар  : 23 дугаар бүрэн дунд сургууль

в) Хамрах хүрээ  : Сонирхсон  бүх сургачид

г) Сэдэв  : Тухайн өдөр танилцуулна

д) Бүртгэл  : 2013он  9-р сар   16 өдрөөс ~9-р сар   27 өдрийн   17 цаг хүртэл 

е) Бүртгүүлэхэд шаардлагатай зүйлс  : Хувийн хэрэг буюу гадаад паспорт , 2 хувь цээж зураг 3*4

ё) Бүртгэл явагдах газар : 23 дугаар сургууль Солонгос хэлний кабинет

ж) Дүнгийн мэдээ гарах хугацаа : 2013он  10-р сар   5өдөр (бямба гараг ) үдээс хойш  18 цаг

з) Шагнал гардуулах :2013он  10-р сар   09-ний өдөр (лхагва  гараг ) МҮЭСТ ордон

и) Шагналын хэлбэр  : 1 байр  , 2 байр  , 3 байр

к) Шагналын хэмжээ: 1 байр 80$ хэмжээний бэлэг дурсгал  , 2 байр 50$ хэмжээний бэлэг дурсгал  , 3 байр 30$  хэмжээний бэлэг дурсгал

л) Анхаарах зүйл : Зохион бичлэг болон цэвэр бичгийн тэмцээний цаг давхцаж  явагдах учраас сонголтоо зөв хийх шаардлагатай .


III. Хөдөө орон нутгийн оролцогчид 

1. Бүртгүүлэх хугацаа  : 2013 оны  9-р сарын   02 өдөр  (даваа гараг )~9-р сарын    20 өдрийн  (баасан гараг ) 17 цаг хүртэл   23 дугаар сургуулийн Солонгос хэлний багш нарт оролцох эсэхээ урьдчилан утсаар мэдэгдэх болон дараах имэйл хаягаар ярианы тэмцээний сэдэв цээжээр унших эх бичлэг болон дууны тэмцээний  эх бичлэгийг илгээх .

mongolkwon@naver.com

2. Хөдөө орон нутгийн оролцогчдын  анхааралд :

1) Хөдөө орон нутгаас хамрагдах  ярианы  болон дууны тэмцээний урьдчилсан  шалгаруулалтанд оролцох сурагчид нь дээрх э-майл хаягаар өөрийн видео бичлэгийг урьдчилан явуулах  ба шүүгчид үзэж шалгаруулсны дараа үндсэн шалгаруулалтанд оролцох эсэхийг нь шийднэ . Солонгос хэлний шалгалтанд оролцоогүй  яриа болон дууны тэмцээнд оролцогч нь 10 сарын 07 өдөр ирсэн байх ба үндсэн шалгаруулалтанд бэлдэнэ.

2) Хөдөө орон нутгаас оролцох багш , сурагчид  зардлаа  өөрсдөө  гаргана.

3) Солонгос хэлний олимпиадад оролцох сурагчид нь шагнал авах нь тодорхой болсон тохиолдолд Улаанбаатар хотод байх хугацаа(10.09 хүртэлх )ны томилолтын зардлыг олгоно.

3. Бүртгүүлэхэд шаардлагатай зүйлс  :

Хувийн хэрэг буюу гадаад паспорт , 2 хувь цээж зураг 3*4 эдгээрийг  файлаар явуулах

IV. Лавлах
권오석(한국)               Квон У Сог                      9119-3522       mongolkwon@naver.com
오트공자르갈(몽골)      М.  Отгонжаргал            9903-0448       otgoo_m04@ yahoo. com
부렝자르갈(몽골)         Э. Бүрэнжаргал             9906-0448       hjoyna@yahoo.com

 

.