ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Улаанбаатар Эрдэм Их Сургуулийн докторант Цэндийн Чулуунцэцэгийн “Гадаадын хөрөнгө оруулалтын удирдлага, зохицуулалтын шинэчлэлийн арга зүйн зарим асуудал”  /уул уурхай, олборлох салбарын жишээн дээр/ сэдвээр

 Менежментийн доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаална.

Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019-оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр 14.00 цагт Удирдлагын Академийн төв байрны 208 тоот өрөөнд эхэлнэ.

Докторын зэрэг горилж буй ажилтай Удирдлагын Академийн Номын санд танилцаж болно.

Менежментийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

.