Монгол Улсын-ын Ерөнхий сайдын зөвлөх Н.ХҮРЭЛБААТАР: Ард иргэдийг соён гэгээрүүлэх, монголоо гэсэн зүрх сэтгэлтэй хүүхэд залуучууд бэлтгэхэд баг нэг бүр сэтгэл гаргаж, зүтгэж ажиллаарай.