ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн докторант Ядамсүрэн овогтой Гэрэлт-О "Нүцгэн намуу (P. nudicaule L) ургамлын алкалоидын бүрдэл ба Хуурамч цайвар намуу (P. pseudocanescens M. Pop) ургамлын алкалоидуудын вирусийн эсрэг идэвхийн судалгаа" сэдвээр химийн ухааны доктор (Ph.D) -ын зэрэг хамгаална. хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 04-р сарын 05-ны өдрийн 14 цагаас МУИС-ийн 1-р байрны 320 тоот танхимд болно.

Хими, химийн инженерчлэлийн доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

.