ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн докторант Зыгмановска Каролина “Challenging the Frontier: Westerners in Mongolia from 1911 to 1929” сэдвээр Түүхийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална.

Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 03 дугаар сарын 28-ний өдрийн 16.00 цагаас МУИС-ийн хичээлийн 2-р байрны 439 тоот өрөөнд болно.

Горилогчийн бүтээлтэй МУИС-ийн Төв номын санд танилцаж болно.

Түүх, археологи, антропологийн ухаанаар доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

.