Монгол хэлбичигийн шалгалтын босго оноо 400 байна

БСШУС-ын сайдын тушаалаар энэ жилээс эхлэн их, дээд сургуульд элсэгчдээс заавал авах Монгол хэлбичгийн шалгалтын босго оноог 400 байхаар тогтоолоо. Өмнө нь энэхүү шалгалтыг ЭЕШ-ын өмнөх өдөр, босго оноогүй зохион байгуулдаг байсан. 

Монгол хэлбичгийн шалгалтыг 2019 оны 03-р сарын 23-ны өдөр зохион байгуулна.

.