ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Улаанбаатарын Их сургуулийн докторант Хази овогтой Дареже "Монголын сэхээтний түүхийн асуудал: төлөвшил, нийгэмд гүйцэтгэсэн үүрэг/1921-1990, /Монголын казакын жишээн дээр/ сэдвээр докторын /Ph.D/ зэрэг хамгаална. 

Докторын зэрэг хамгаалах хурал 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр 16:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн 2 дугаар байрны 439 тоот өрөөнд болно. 

Докторантын бүтээлтэй танилцах хүмүүс Улаанбаатарын Их сургуулийн Номын сангаас үзэх боломжтой. 

Түүх, Археологи, Антропологийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл 

.