ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн докторант Болдын Батсүрэн “Газрын үнэлгээний бүсчлэлийг шинэчлэх арга зүйн асуудал /Улаанбаатар хотын жишээн дээр/ сэдвээр Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор(Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. 

Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр 15.00 цагт ШУТИС-ийн Т байрны 207 тоот өрөөнд эхэлнэ.

Бизнесийн удирдлагын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

.