ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Боловсорлын Их сургуулийн докторант Жаргалант овогтой Мөнхнасан “Хүүхдийн авиан дуудлагын бэрхшээлийг засан сайжруулах сургалт, үр дүнгийн судалгаа” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 01 сарын 28-ны өдөр 14:00 цагаас  МУБИС-ын 205 тоот танхимд болно.

Боловсрол судлалаар докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

.