​Өнөөдрөөс ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдын 2-р улирлын амралт эхэлж байна

Өнөөдрөөс ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдын 2-р улирлын амралт эхэлж байна. БСШУСЯ-аас сурагчдыг амрах хугацаанд тэдэнд зориулсан контент бэлтгэн хүргэхээр төлөвлөөд байна.

.