Норвегийн Хаант Улсын Ослогийн их сургуулиас олон улсын зуны сургалтын тэтгэлэг зарлав

 
.