ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Зарлал

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын яамны 2018.11.13-ний өдөр нийтэлсэн зарлалын эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018.11.30-ны өдрийн 10.00 цаг болж өөрчлөгдсөн болно.

Мал аж ахуйн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

.