Таван аймгийн ЕБС-д боловсролын үнэлгээний судалгааг хийнэ

Боловсролын хүрээлэнгээс ЕБС-иудад хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрүүдэд 3 жил тутам судалгаа хийдэг. Ингэж судалгаа хийх нь сургалтын чанарын түвшинг тогтоож цааш хэрэгжүүлэх бодлогоо тогтоодог байна. Тэгвэл энэ жилээс эхлэн боловсролын хүрээлэнгээс зөвхөн сургалтын хөтөлбөрт хэрэгжих хөтөлбөрүүдэд судалгаа хийхээс илүүтэйгээр боловсролын чанартай холбоотой бүх асуудал, томоохон судалгааны ажлыг эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлаа хангаад байна.

.