Замын хөдөлгөөнд хэрхэн оролцох вэ?

Хүүхдэд замын хөдөлгөөнд оролцох зөв дадлыг хэвшүүлэх, зам тээврийн осол, гэмтэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх үзүүлэх сургалт

.