Ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдлагуудад "Halloween" буюу сүнсний баярыг тэмдэглэхгүй байх чиглэл өглөө.

.