Докторын зэрэг хамгаална

     МУИС-ийн Газарзүйн тэнхимийн доктрант С.Мөнхнарангийн "Улаанбаатар хотын орон зайн тэлэлтийн чиг хандлага, ногоон бүс дэх газар ашиглалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох асуудалд", доктрант Д.Энхжаргалын "Булган аймгийн малчдын нүүдлийн хэв шинж, нутаг-бэлчээр ашиглалтын газарзүйн онцлог" сэдэвт докторын ажлын хамгаалалт 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны 14:00 цагаас МУИС-ийн хичээлийн 1-р байрны 320 тоот өрөөнд болно 

Газарзүйн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

.