Төрийн ордонд 1000 ахмад багш чууллаа

Монголын ахмад багш нар баяраа тэмдэглэлээ. Тэд гавьяаныхаа амралтанд гарсан гээд амарч суухаас илүүтэйгээрэ өөрсдийн мэдлэг, чадвараа залуу үедээ өвлүүлэн үлдээхийн төлөө ажилласаар байна. Боловсролын яамнаас ч ахмад багш нартайгаа идэвхтэй хамтран ажиллаж байна..