Хүүхдийн бага насанд эх хэл, соёлоо заах нь үр дүнтэй

БСШУС-ын яамнаас гадаад дахь сургалтын төвүүдэд мэргэжлийн багштай байх, сайн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх дээр анхаарч, тодорхой бодлого баримтална.

.