Гадаадад сургалт явуулах албан ёсны эрхтэй ганцхан байгууллага бий

Гадаадад сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг, хэлний төвүүдэд ямар нэгэн шалгуур байхгүй. Зөвхөн тухайн улс орныхоо хууль эрх зүйн хэм хэмжээнд тааруулж, төрийн бус байгууллага үүсгэн Монгол хэл, соёлын төв байгуулдаг юм байна. Харин БНСУ-д албан ёсны эрхтэй нэг төв ажилладаг ажээ. 

.