Хэл, соёлын дархлаан дээр нэгдсэн ойлголттой болох хэрэгтэй

Гадаадад амьдарч байгаа хүн амынхаа тоог харгалзан сургалтын төвийн тоогоо тогтоож өгдөг. Тэгвэл АНУ-д сургалтын төвийн тоог нэмэх шаардлага үүссэн байна.

.