​Хэл соёл нь нийгмийн үзэгдэл учир сурагч солилцоо, зуны зуслан шаардлагатай байна​

Гадаадад сурч боловсорч байгаа хүүхдүүдэд хэл, соёлоо мартахгүй байх хичээл сургалт, явуулах талаар эцэг эхчүүдээс хүсэлт тавьдаг байна. Тиймээс хүүхдэд зориулсан зүйл хийх нь чухал гэж үзжээ.

.