Гадаад улсад сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг 52 байгууллага бий

.