Эрхзүйн булан

Хайх
# Нэр Актын дугаар Батлагдсан огноо Хэрэгжиж эхлэх огноо
1 "Багшийн хөгжил" хөтөлбөр батлах тухай A/136 2012.11.22 2012.11.22
2 "Монголын нууц товчоо"-г мөнхөд эрхэмлэн дээдлэх тухай 23 2004.02.18 2004.02.18
3 1-19 насны хүүхдийн хоногийн хоолны норм, үндсэн шимт бодис, илчлэгийн хэрэгцээг батлах тухай 225/296 2005.09.14 2005.09.14
4 2010-2011 оны хичээлийн жилийн төгсөх шалгалтын журам 49 2010.12.25 2010.12.25
5 Ажлын байрны тодорхойлолт батлах тухай A/140 2014.04.11 2014.04.11
6 Ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн батлах тухай 86 2008.11.19 2008.11.19
7 Ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт батлах тухай 351 2007.10.05 2007.10.05
8 Аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газрын үлгэрчилсэн журам 82 2003.03.21 2003.03.21
9 Албан бус боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого, үлгэрчилсэн хөтөлбөр, төлөвлөгөө, дүрэм батлах тухай 556 2010.12.10 2010.12.10
10 АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДYYЛГИЙГ БYРТГЭХ, ХЯНАХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ 2012.05.01 2012.05.01

Нийт 298 мэдээллийн 1 - 10

.