Худалдан авах ажиллагааны зар

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл 50091-002 Гэрээний дугаар ба нэр: GW-13: Ерөнхий боловсролын сургуулийн VIII-IX ангийн с...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл 50091-002 Гэрээний дугаар ба нэр: GW-12: Ерөнхий боловсролын сургуулийн VI-VII ангийн сурагч...

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдөр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Салбарын бодлого, үйл ажиллагааг мэдээллэх, сурталчлах ажлын хүрээнд “Салбарын үйл а...

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Date: 17 July 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: EP-06: Engineering Firm to develop detailed designs, specifications and B...

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Date: 17 July 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: EP-05: Engineering Firm to develop detailed designs, specifications and B...

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Date: 17 July 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: EP-04: Engineering Firm to develop detailed designs, specifications and B...

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Date: 17 July 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: EP-03: Engineering Firm to develop detailed designs, specifications and B...

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Date: 17 July 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: EP-02: Engineering Firm to develop detailed designs, specifications a...

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2019 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдөр Улаанбаатар хот Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам нь “Дуурь бүжгийн эрдмийн театрын шинэ барилгын зураг төсөл боловсруулах” төслийг хэрэгжүүлэх...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: Ерөнхий боловсролын сургуулийн I-V ангийн “Иргэний ёс зүйн боловсрол” сурах бичиг, багшийн номын хэвлэлийн эхийг бэлтгэж, хэвлэн нийлүүлэх тухай: СБШИБ-2019/001-002 ...

11 to 20 from 57

.