Худалдан авах ажиллагааны зар

АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР ЖОЛООЧ

АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР ЖОЛООЧ 2017 оны 11-р сард Азийн хөгжлийн банк (АХБ) Монгол Улсын Засгийн газарт Эдийн засгийн хүндрэлтэй үеэр Боловсролын чанарыг сайжруулах болон боловсролын чанарыг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэхэд ...

VACANCY ANNOUNCEMENT TEACHING AND LEARNING MATERIAL (TLM) SPECIALIST

VACANCY ANNOUNCEMENT TEACHING AND LEARNING MATERIAL (TLM) SPECIALIST Sustaining Access to and Quality of Education during Economic Difficulties Project (RRP MON 50091), implemented by Ministry of Education, Culture, Sc...

VACANCY ANNOUNCEMENT PROJECT ASSISTANT

VACANCY ANNOUNCEMENT PROJECT ASSISTANT Sustaining Access to and Quality of Education during Economic Difficulties Project (RRP MON 50091), implemented by Ministry of Education, Culture, Science and Sports (MECSS) and financed...

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ УРИЛГА

Огноо: 2018 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдөр Төслийн нэр: G9182-MON: Баруун бүсийн сургуулийн бага ангийн сурагчдын дотуур байрны нөхцөлийг сайжруулах төсөл Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Ядуурлыг Бууруулах Японы Сан, Азийн Хөгжлийн Банк (...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2018 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Буцалтгүй тусламжийн G9182-MON “Баруун бүсийн сургуулийн бага ангийн дугаар ба нэр: сурагчдын дотуур байрны нөхцөлийг сайжруулах” төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: CW02: Сургуулийн дот...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2018 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Буцалтгүй тусламжийн G9182-MON “Баруун бүсийн сургуулийн бага ангийн дугаар ба нэр: сурагчдын дотуур байрны нөхцөлийг сайжруулах” төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: CW03: Сургуулий...

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан Спортын Яам нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “29 дүгээр тусгай сургуульд хяналтын камер болон мэдээлэгч гэрлэн дохио” нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Битүүмжилсэн үнийн саналыг 2018 оны...

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан Спортын Яам нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Монгол улсын боловсролын их сургуульд, багшлах дадлагыг ажиглах лабораторийн тоног төхөөрөмж болон зөөврийн компьютер” нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг у...

Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл

MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, SCIENCE AND SPORTSREQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTERESTEDUCATION SPECIALIST(SENIOR SECONDARY STEM SUBJECTS) (19 PERSON-MONTHS)(VACANCY NOTICE) ADB Loan no. 3243-MON (SF) Project Title....

Нийт 19 мэдээний 11 - 19

.