Худалдан авах ажиллагааны зар

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR IT SYSTEM ANALYST/ENGINEER

Date: 01 November 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: IC-06/02 IT system analyst/engineer (appr. 3 person-months) ...

Vacancy announcement for construction supervision heating and ventilation engineer

Date: 06 September 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: IC-10 Construction Supervision Heating and Ventilation Engineer...

Vacancy announcement for construction supervision civil engineer

Date: 06 September 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: IC-08/02 Construction Supervision Civil Engineer (appr. 28 mont...

Vacancy announcement for construction supervision civil engineer

Date: 06 September 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: IC-08/01 Construction Supervision Civil Engineer (appr. 28 person-mon...

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR CONSTRUCTION SUPERVISION HEATING AND VENTILATION ENGINEER

Date: 15 August 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: IC-10 Construction supervision heating and ventilation engineer ...

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR CONSTRUCTION SUPERVISION CIVIL ENGINEER

Date: 15 August 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: IC-08/02 Construction supervision civil engineer (appr. 28 month...

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ УРИЛГА

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ УРИЛГА /энд дарж татаж авна уу/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: Ерөнхий боловсролын сургуулийн I-III ангийн “Иргэний ёс зүйн боловсрол” сурах бичиг хэвлэн нийлүүлэх тухай: СБШИБ-2019/001 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: Loan 3594-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: CW-05: Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 5 дугаа...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: Loan 3594-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: CW-04: Сургууль, цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилг...

1 to 10 from 61

.